Mentoren

Mentoren

×

Attentie

Headers.content: Field=text

Elke klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas en is tevens het aanspreekpunt voor een aantal zaken die betrekking hebben op het algemene reilen en zeilen op de KTS.

Onze mentor:

  • is de spil in de contacten tussen school thuis en leerling. Hierbij wordt hij/zij begeleid door de teamleider;
  • zorgt voor een prettige sfeer in de klas;
  • houdt de resultaten bij en bespreekt deze met de leerling;
  • noteert de belangrijkste zaken in het leerlingvolgsysteem;
  • onderhoudt contact met de ouders/verzorgers en is voor de school het eerste aanspreekpunt;
  • geeft in de onderbouw mentorlessen waarbij de leerlingen in het eerste jaar 'leren leren' en leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.

In het tweede jaar besteedt de mentor vooral aandacht aan het kiezen van de vakrichting voor het derde jaar.