Mentoren

Mentoren

De KTS-mentor is de verbindende factor en het eerste contact tussen leerlingen, ouders en de school. De mentor ondersteunt de leerling door middel van luisteren, begeleiden en handelingsgericht werken. Een vertrouwensband, respect, behulpzaamheid en betrokkenheid zijn hierbij van grote waarde.

Elke klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas en is tevens het aanspreekpunt voor een aantal zaken die betrekking hebben op het algemene reilen en zeilen op de KTS.

De mentor:

  • is de spil in de contacten tussen school thuis en leerling. Hierbij wordt hij/zij begeleid door de teamleider;
  • zorgt voor een prettige sfeer in de klas;
  • houdt de resultaten bij en bespreekt deze met de leerling;
  • noteert de belangrijkste zaken in het leerlingvolgsysteem;
  • onderhoudt contact met de ouders/verzorgers en is voor de school het eerste aanspreekpunt;
  • geeft in de onderbouw mentorlessen waarbij de leerlingen in het eerste jaar 'leren leren' en leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.

In het tweede jaar besteedt de mentor vooral aandacht aan het kiezen van de vakrichting voor het derde jaar.