Gedragsregels

Gedragsregels

Op de KTS houden we rekening met de gevoelens van elkaar en gaan we met respect met elkaar om.

Soms lukt dit niet en heb je iemand nodig die je kunt vertrouwen om je verhaal te doen.
Op de KTS hebben we drie vertrouwenspersonen die je kunt opzoeken of een bericht kunt sturen om je verhaal te doen.
dhr. L. Moesker 
mw. L. Behzadpour
mw. E. van Sonsbeek

 

Zoals elke school heeft ook de KTS een klachtenregeling waarin beschreven staat wat je kunt doen als je het niet eens bent met een besluit van school.
Via deze link vindt je meer informatie over de klachtenregeling.

 

Gedragsregels social media, ICT-devices en online lessen

De directie van de Stichting Fioretti Teylingen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben onlangs de gedragsregels voor leerlingen voor social media, ICT-gerelateerde devices en online lessen goedgekeurd. U kunt de gedragsregels hieronder downloaden. 
Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er wel en niet acceptabel is online.