Praktische informatie - Aanmelden (voor 1 april)

Toegangsrecht
Hoewel docenten, mentoren en de decaan kunnen adviseren over de opleiding is het aanmelden een verantwoordelijkheid voor de ouders en leerlingen.

 Aanmelden gaat via de website van de betreffende mbo-instelling. Mochten er problemen ontstaan dan kunt u altijd contact opnemen met de mbo-instelling.

Als je eenmaal weet welke opleiding je gaat doen, meld je dan aan voor 1 april. Alleen als je je voor die datum hebt aangemeld, heb je een toegangsrecht voor de opleiding van je keuze.

Wanneer je je niet op 1 april hebt aangemeld, dan kan de mbo-school je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je, na de aanmelding, je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen.

Sommige opleidingen kunnen toch afwijzen, ook al is de aanmelding voor 1 april gedaan. Het heeft dan te maken met het aantal beschikbare plaatsen of om specifieke aanvullende eisen. Deze eisen zijn precies omschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Studeren op het mbo?
Eenmaal naar een mbo opleiding verandert er veel. Hoe is het geregeld met de financiering en is er recht op een ov-pas? Hoe zit het met het doorstromen binnen het mbo van de ene opleiding naar de andere? Wat houdt het bindend studieadvies in? Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.