Decanaat

Praktische informatie - Decanaat

Een centrale rol in het begeleiden van de keuzes voor een vakrichting en vervolgopleiding is weggelegd voor de decaan. Samen met leerlingen, ouders en mentoren probeert de decaan een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en kansen.

Toegangsrecht
Hoewel docenten, mentoren en de decaan kunnen adviseren over de opleiding is het aanmelden een verantwoordelijkheid voor de ouders en leerlingen.

Een goede keuze maken voor de vervolgopleiding is in de eerste plaats in het belang van de leerling. Hiertoe zijn gedurende het hele jaar activiteiten zoals open dagen,