Ouders

Ouders

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Hieronder kunt u de online voorlichting van donderdag 4 maart voor leerjaar 2 nog eens bekijken.

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad van de KTS (MR KTS). De MR KTS bestaat uit zowel personeelsleden als ouders.

Aanmelden voor de KTS kan door middel van het aanmeldingsformulier.

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden via onderstaande link: