vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Te laat komen

De leerlingen worden geacht op tijd op school te komen.

Is uw zoon of dochter toch te laat:

  • Dan meldt hij/zij zich bij de conciërge voor een ‘te laatbriefje’.
  • Dit briefje moet worden afgegeven bij de docent.
  • De conciërge bepaalt hoe de verloren tijd wordt ingehaald. Ook de docent bij wie de leerling te laat komt, kan straf geven.

Ziekteverzuim

Wat te doen bij ziekte?

  • Is uw zoon of dochter ziek? Wij ontvangen graag voor 8.30 uur telefonisch bericht op telefoonnummer 0252-461800.
  • Na de ziekteperiode geeft u uw zoon of dochter een briefje mee voor de conciërge. Hier kunnen zij zich weer beter melden.

Ongeoorloofd verzuim

Iedere school heeft zich te houden aan de leerplichtwet. De KTS geeft ongeoorloofd verzuim door aan de leerplichtambtenaar. Als uw zoon of dochter vaak te laat is, wordt dit ook gemeld.