vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Toelichting bij facturen voor vrijwillige ouderbijdrage en leveringen en diensten
Teylingen College KTS schooljaar 2018-2019

Ouderbijdrage
Goed onderwijs is duur. De overheid vergoedt veel van deze kosten, maar helaas niet alles. Als KTS willen wij uw kind graag meer bieden dan de overheid ons, vanwege de financiële middelen, mogelijk maakt. Door de ouderbijdrage zijn wij in staat om op een beter niveau aantrekkelijker onderwijs te geven.

Hoewel deze ouderbijdrage vrijwillig is, hoop ik dat u ons door het betalen van deze bijdrage wilt steunen om kwalitatief goed vakonderwijs te kunnen blijven geven.
Uit de ouderbijdrage dekken wij onder andere de kosten voor leerlingenactiviteiten en vieringen als uitgaansdagen, sportdagen, Kerstmarkt, disco en andere feesten.
Via ons lidmaatschap van het Vakcollege, Eurotoques en de Beroepsgerichte Platforms kunnen wij beschikken over allerlei nieuwe leermiddelen en kunnen wij gebruik maken van extra stagefaciliteiten en bedrijfsbezoeken.
Kwaliteitszorg is tegenwoordig erg belangrijk. Als onderdeel daarvan onderzoeken wij jaarlijks het niveau van alle leerlingen via onafhankelijke toetsen. Deze toetsen geven ons niet alleen een objectief beeld van de vorderingen van uw kind, maar helpen ons ook bij het bepalen van het juiste niveau van uw kind.
De contributie VBS en de post verzekeringen zorgen ervoor dat uw kind en de school qua rechtsbijstand en ongevallen voldoende verzekerd zijn, zowel op school als tijdens bijvoorbeeld excursies.
In de ouderbijdrage zit ook een bijdrage voor de reprokosten en porti. Uw kind krijgt daarvan onder meer een budget om op school te kunnen printen en kopiëren.
Via de extra bijdrage ICT zijn wij in staat om jaarlijks extra investeringen te doen. Dit schooljaar schaffen wij hiermee extra laptops aan die door de leerlingen in de klassen gebruikt worden.

Leveringen en diensten
Onder leveringen en diensten vallen alle kosten die persoonlijk ten goede komen aan uw kind. Hieronder vallen onder andere de vakkleding, het gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen, deelname aan excursies en sportkleding.
Voor de leerlingen van de consumptieve afdeling wordt de vakkleding uit deze kosten wekelijks gewassen. In verband met de hygiëne-eisen van de overheid is dit verplicht.
Daarnaast vragen wij een bijdrage voor de extra materialen die door de leerlingen worden gebruikt bij de lessen PSO in de onderbouw en de lessen consumptief in de bovenbouw.
Deze kosten voor leveringen en diensten bent u verplicht te betalen.

MR
De ouderbijdrage en het bedrag van de leveringen en diensten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de MR. Zij hebben ingestemd met de toegezonden facturen. Jaarlijks legt de school in de MR ook verantwoording af over de gemaakte kosten.

Betaalwijze en verdere informatie
De facturen worden verzonden door de afdeling bedrijfsvoering van Stichting Fioretti Teylingen. Wij verzoeken u het bedrag voor de vervaldatum te betalen op rekening NL73RABO0366041142, onder vermelding van het kenmerk op de factuur.

Indien u in termijnen wenst te betalen dan verzoek ik u contact op te nemen met mevrouw S. Wesseling-Wempe van de financiële administratie van Stichting Fioretti Teylingen (bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.30 tot 15.00 uur en op donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur via 0252-461723 of via e-mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een overzicht van de kosten per leerjaar/vakrichting vindt u onder de volgende download: