vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Privacy

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gehouden aan de regels met betrekking tot privacy. Hoe de scholen dat doen staat in het Privacyreglement.

Vrijwillige ouderbijdrage

Toelichting bij facturen voor vrijwillige ouderbijdrage en leveringen en diensten
Teylingen College KTS schooljaar 2018-2019

Ouderbijdrage
Goed onderwijs is duur. De overheid vergoedt veel van deze kosten, maar helaas niet alles. Als KTS willen wij uw kind graag meer bieden dan de overheid ons, vanwege de financiƫle middelen, mogelijk maakt. Door de ouderbijdrage zijn wij in staat om op een beter niveau aantrekkelijker onderwijs te geven.

Lees meer: Vrijwillige ouderbijdrage

Vakantieregeling

Vakantie schooljaar 2018-2019

Vrije dag 3 oktober
Herfstvakantie 22 - 26 oktober 2018
Kerstvakantie  24 december 2018 - 07 januari 2019
Voorjaarsvakantie  25 februari - 04 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Meivakantie  22 april - 03 mei 2019
Hemelvaart 30 + 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli - 30 augustus 2019

Ziekmelden

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciƫrge, telefoon 0252-461800.

Lees meer: Ziekmelden

SOMtoday

Logo SOMtoday

Als ouders/verzorgers kunt u via het leerlingenweb te allen tijde de schoolresultaten van uw zoon/dochter bekijken.

Lees meer: SOMtoday