vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Privacy

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gehouden aan de regels met betrekking tot privacy. Hoe de scholen dat doen staat in het Privacyreglement.

Vrijwillige ouderbijdrage

Toelichting bij facturen voor vrijwillige ouderbijdrage en leveringen en diensten
Teylingen College KTS schooljaar 2018-2019

Ouderbijdrage
Goed onderwijs is duur. De overheid vergoedt veel van deze kosten, maar helaas niet alles. Als KTS willen wij uw kind graag meer bieden dan de overheid ons, vanwege de financiƫle middelen, mogelijk maakt. Door de ouderbijdrage zijn wij in staat om op een beter niveau aantrekkelijker onderwijs te geven.

Lees meer: Vrijwillige ouderbijdrage

Vakantieregeling

Vakantie schooljaar 2018 - 2019

Vrije dag 3 oktober
Herfstvakantie 22 - 26 oktober 2018
Kerstvakantie  24 december 2018 - 07 januari 2019
Voorjaarsvakantie  25 februari - 04 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Meivakantie  22 april - 03 mei 2019
Hemelvaart 30 + 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli - 30 augustus 2019

 

Vakantie- en studiedagen 2019 - 2020

Studiedag (leerlingen roostervrij) 2 september 2019
Studiedag (leerlingen leerjaar 1-3 roostervrij) 3 oktober 2019
Leerlingen leerjaar 1-3 roostervrij 4 oktober 2019
Herfstvakantie 21 - 25 oktober 2019
Leerlingen roostervrij 18 + 19 november 2019
Studiedag (leerlingen roostervrij) 20 december 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 - 3 januari 2020
Studiedag (leerlingen roostervrij) 6 januari 2020
Leerlingen roostervrij 3 februari 2020
Studiedag (leerlingen roostervrij) 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari - 28 februari 2020
Goede Vrijdag studiedag (leerlingen vrij) 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april - 1 mei 2020
Studiedag (leerlingen roostervrij) 4 mei 2020
Bevrijdingsdag  5 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Leerlingen roostervrij 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli - 28 augustus 2020
Studiedag (leerlingen roostervrij) 31 augustus 2020
Start schooljaar 2020 - 2021 1 september 2020

Ziekmelden

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciƫrge, telefoon 0252-461800.

Lees meer: Ziekmelden

SOMtoday

Logo SOMtoday

Als ouders/verzorgers kunt u via het leerlingenweb te allen tijde de schoolresultaten van uw zoon/dochter bekijken.

Lees meer: SOMtoday