vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Commissie van Begeleiding (CvB)

Deze commissie komt 2 x per maand op een donderdag bij elkaar.
Bestaat uit:
Maaike Swart consulent Loket Passend Onderwijs
Mandy van Leeuwen Orthopedagoog AED Leiden
Hermen Verbaas teamleider ondersteuning en begeleiding
dhr. E. Dingjan Psycholoog

De commissie van begeleiding is een intern team van deskundige en experts. De commissie is onderdeel van de ondersteuningsstructuur. Het biedt advies en hulp m.b.t. het schoolteam bij het vroegtijdig signaleren en doeltreffend en efficiƫnt afhandelen van voorkomende zorgproblematiek.
De commissie wordt als overlegvorm en als netwerk in preventieve zin ingezet als de schoolinterne interventies (basisondersteuning) niet afdoende blijken.

Psycholoog dhr. E. Dingjan is aanwezig op woensdag en donderdag.
Ondersteunend bij complexe ondersteuningsvragen van leerlingen

Mentor

De KTS biedt binnen de school een uitgebreide zorgstructuur om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Lees meer: Mentor

Teamleiders

De teamleiders hebben regelmatig contact met de mentoren en houden het reilen en zeilen van hun hele jaar bij. De teamleiders van de KTS zijn:

Lees meer: Teamleiders

Pesten

Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen op school. Dit geldt ook voor de weg naar school of de weg terug naar huis. In het pestprotocol staat de handelswijze van de KTS aangegeven in geval van pesten.

Lees meer: Pesten