Nieuws - Presentatie Open Dag 2020

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

De heer De Groot heeft tijdens de Open Dag een presentatie gegeven over het vmbo.
Deze presentatie kunt u downloaden via onderstaande link.