Nieuws - Leerlingen vloggen tijdens de opening van T01

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Tijdens de opening van de Technology hotspot hebben Jan, Riley en Finn een vlog gemaakt.
Dit filmpje is hier te zien!