Nieuws - De heer de Groot, directeur van de KTS, 40 jaar in het onderwijs

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het
Taart

Vandaag is Ton de Groot, directeur van de KTS,  40 jaar werkzaam in het onderwijs en heeft onze afdeling HBR een prachtige taart gemaakt ter gelegenheid van dit jubileum.