Presentaties leerjaar 1 en 2 (GGD)

Nieuws - Presentaties leerjaar 1 en 2 (GGD)

Onlangs hebben de kennismakingsavonden voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1 en 2 plaatsgevonden. De GGD heeft op beide avonden presentaties gegeven, die u hieronder kunt bekijken.

Op maandag 29 augustus (leerjaar 1) gaf de GGD de presentatie: Je puber online, over mediaopvoeding en het puberbrein. Woensdag 31 augustus (leerjaar 2) was het onderwerp van de presentatie: Middelengebruik, over alcohol en drugs. In beide presentaties vindt u tips om uw kind te begeleiden en leest u waar u terecht kunt met vragen.