Preventief testen na de zomervakantie

Nieuws - Preventief testen na de zomervakantie

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Nog vóór de zomervakantie krijgen alle leerlingen vier zelftesten mee naar huis. De bedoeling is dat deze worden gebruikt om preventief te testen voordat het schooljaar weer begint.

Door te testen zorgen we er samen zo veel mogelijk voor dat we komend schooljaar niet weer te maken krijgen met lesuitval en/of thuis les volgen. De oproep is om twee keer na terugkomst van (een eventuele) vakantie (in het binnen- en buitenland) te testen én twee keer voor de eerste schooldag.

In de flyer die u hieronder kunt downloaden, vindt u meer informatie over de momenten waarop u uw zoon of dochter een zelftest kunt laten afnemen. Wanneer alle leerlingen hieraan meewerken, vergroten we de kans om na de zomervakantie weer veilig open te gaan. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!