100% geslaagd op de KTS!

Nieuws - 100% geslaagd op de KTS!

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

 

Wat zijn wij trots: alle eindexamenleerlingen zijn geslaagd! 

De afgelopen jaren zijn - vanwege de coronamaatregelen - voor de meeste leerlingen niet gemakkelijk geweest, maar ze hebben zich er doorheen geslagen. De extra inspanning die ze hebben moeten leveren bij de digitale lessen en de beroepsgerichte vakken heeft voor allen goed uitgepakt. Wij vinden dat onze leerlingen hiermee een unieke prestatie hebben geleverd!

Nu staat er een nieuwe kans voor de deur. Een grote groep geslaagden blijft op de KTS voor de MBO niveau 2 opleiding. Een ander gedeelte slaat de vleugels uit naar een vervolgopleiding in het MBO elders of gaat naar de havo. 

Nogmaals: wij zijn super trots op onze leerlingen en wensen ze heel veel succes met hun vervolgstudie!