De KTS is weer helemaal open!

Nieuws - De KTS is weer helemaal open!

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

De KTS is weer helemaal open en dat betekent dat alle leerlingen weer met hun volledige klas naar school kunnen. Wij zijn blij dat we dit schooljaar op deze manier met elkaar kunnen afsluiten. 

Graag vragen we nog even uw aandacht voor de zelftesten. Uw zoon/dochter krijgt er elke week twee mee naar huis. Wij verzoeken iedereen dringend om ook echt twee keer per week een zelftest te doen. Hieronder kunt u de flyer met instructies downloaden. Op de KTS test je het!