Nieuwe keuzegids profielen en leerroutes

Nieuws - Nieuwe keuzegids profielen en leerroutes

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Voor leerjaar 2 en 3 is een prachtige online gids gemaakt met daarin informatie over de profielen, leerroutes en keuzevakken die op de KTS worden aangeboden aan leerlingen van de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Er staat ook informatie in over mbo niveau 2 opleidingen die leerlingen op de KTS kunnen volgen. U kunt de gids hier bekijken.