Nieuws - Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Tijdens de zomervakantie is de school alleen in noodgevallen (bijvoorbeeld een overlijden) bereikbaar via telefoonnummer: 06-81011123.

Vanaf maandag 24 augustus staan wij u graag weer te woord via het algemene telefoonnummer van de school: 0252-461800.

Wij wensen  alle leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s) een fijne, zonnige zomervakantie!