Nieuws - Belangrijk bericht van Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Jeugdgezondheidszorg (GGD) heeft een belangrijk bericht voor ouders en leerlingen. Hierin staat hoe zij momenteel het beste bereikbaar zijn. Lees deze informatie daarom goed door. In het bericht, dat u hieronder kunt downloaden, staat ook waar u terecht kunt met vragen over het coronavirus.