Nieuws

Nieuws

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Op donderdag 17 september is de KTS landelijk in het nieuws geweest over het examineren van de praktijkvakken. Kijk hieronder voor het artikel in het Algemeen Dagblad en het filmpje van het NOS Journaal. 

Op 15 september, tijdens de kennismakingsavond met de mentoren is er ook een presentatie getoond over de examens en de vervolgopleidingen na de KTS.
Deze presentatie is te downloaden via onderstaande link;

Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet in het nieuwe PIE-lokaal.

Heeft uw kind vragen en is hij/zij op zoek naar betrouwbare informatie? Of maakt iets hem/haar onzeker en wil hij/zij hierover praten?

Jeugdgezondheidszorg (GGD) heeft een belangrijk bericht voor ouders en leerlingen. Hierin staat hoe zij momenteel het beste bereikbaar zijn. Lees deze informatie daarom goed door. In het bericht, dat u hieronder kunt downloaden, staat ook waar u terecht kunt met vragen over het coronavirus.

Donderdag 12 maart hebben Ricardo Winter (College van Bestuur mboRijnland) en Ton de Groot (directeur Teylingen College KTS) het convenant getekend om de samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen officieel te maken.