Nieuws

Nieuws

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Dit item wordt dagelijks bijgewerkt en gaat in op de meest voor de hand liggende vragen en de bijbehorende antwoorden.

De HBR docenten zijn niet te stoppen en geven gewoon PSO-lessen!

Jeugdgezondheidszorg (GGD) heeft een belangrijk bericht voor ouders en leerlingen. Hierin staat hoe zij momenteel het beste bereikbaar zijn. Lees deze informatie daarom goed door. In het bericht, dat u hieronder kunt downloaden, staat ook waar u terecht kunt met vragen over het coronavirus.

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen heeft het kabinet besloten dat de scholen, in verband met de Corona-crisis, gesloten blijven tot en met 28 april. Aangezien deze datum in de meivakantie valt, betekent dit dat de KTS tot en met dinsdag 5 mei is gesloten voor leerlingen.