Nieuws

Nieuws

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Dit item wordt regelmatig bijgewerkt en gaat in op de meest voor de hand liggende vragen en de bijbehorende antwoorden.

De cijfers zijn weer zichtbaar in Somtoday voor leerlingen en ouders.

Op donderdag 17 september is de KTS landelijk in het nieuws geweest over het examineren van de praktijkvakken. Kijk hieronder voor het artikel in het Algemeen Dagblad en het filmpje van het NOS Journaal. 

Op 15 september, tijdens de kennismakingsavond met de mentoren is er ook een presentatie getoond over de examens en de vervolgopleidingen na de KTS.
Deze presentatie is te downloaden via onderstaande link;

Door een storing in ons leerlingvolgsysteem is het niet gelukt om alle roosters tijdig in SOM te publiceren.
Via onderstaande download kunt u het rooster terug vinden.

Excuus voor het ongemak!

Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet in het nieuwe PIE-lokaal.