Nieuws

Nieuws

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Tijdens de zomervakantie is de school alleen in noodgevallen (bijvoorbeeld een overlijden) bereikbaar via telefoonnummer: 06-81011123.

Nog vóór de zomervakantie krijgen alle leerlingen vier zelftesten mee naar huis. De bedoeling is dat deze worden gebruikt om preventief te testen voordat het schooljaar weer begint.

 

Wat zijn wij trots: alle eindexamenleerlingen zijn geslaagd! 

Voor de eindexamenleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mag de vlag uit. De KTS is trots op alle leerlingen. 

De KTS is trots op de eindexamenleerlingen van de Technomavo. Alle leerlingen zijn geslaagd in het eerste tijdvak. Van harte gefeliciteerd:

De KTS is weer helemaal open en dat betekent dat alle leerlingen weer met hun volledige klas naar school kunnen. Wij zijn blij dat we dit schooljaar op deze manier met elkaar kunnen afsluiten.