vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Leren door te doen

De onderbouw op de KTS bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. Hier leer je vooral door te doen en te ervaren!

Wat doen de leerlingen op de KTS in de onderbouw?

  • de leerlingen hebben veel vakken waarbij ze bezig zijn, voorbeelden hiervan zijn: techniek, sport en beeldende vorming;
  • tijdens de Avo-vakken Nederlands, Engels, wiskunde, M&M, Duits en biologie, wordt de stof mede aangeboden door het aanbieden van praktische opdrachten;
  • in het eerste en tweede jaar proeven aan alle drie de afdelingen bij praktijk sector oriëntatie. In het eerste jaar hebben de leerlingen vier uur PSO, in het tweede jaar drie uur. Ook worden de leerlingen in het tweede jaar begeleid in het maken van een keuze voor de juiste vakrichting;
  • de leerlingen hebben elke week BRT. Hier wordt er extra aandacht gegeven aan rekenen en begrijpend lezen;
  • in het tweede leerjaar zijn er diverse uitjes gericht op het kiezen van een geschikte afdeling.

Nieuws Leerlingen