vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Vegende leerlingen

Hoe doen we het op de KTS?

 • In de pauzes kunnen leerlingen zich naar keuze ophouden in de aula, de hal of op het voor- of achterplein.
 • De eerste en tweede klassen gaan naar het voorplein; de derde en vierde klassen pauzeren op het achterplein.
 • Alleen leerlingen uit het derde en vierde leerjaar mogen roken - als zij een rookpas hebben - op de daarvoor aangewezen plek op het achterplein. 
 • Jassen mogen niet mee het lokaal in. Deze hangen of aan de kapstok in de gang in het bijgebouw of bevinden zich in de locker.
 • Fietsen/brommers staan in de daarvoor aangewezen stalling. Leerlingen mogen alleen in de stallingen komen om hun fiets/brommer neer te zetten of op te halen.
 • Leerlingen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn, dit betekent vóór de tweede bel in het lokaal zijn. Iedereen die daarna binnenkomt is te laat.
 • Op het terrein en in de gebouwen worden leerlingen geacht zich te houden aan de aangegeven rij- en looprichting.
 • In de pauzes mogen leerlingen niet op de rondweg komen en zeker niet van het terrein af.
 • Leerlingen die uit de les verwijderd worden, moeten zich melden bij de rode stip. Op het mededelingenbord in de hal staat wie op dat moment dienst heeft.
 • Leerlingen dienen voor of na school niet in groepjes rond te hangen op de rondweg of bij de uitgang; dat levert hinder en gevaarlijke situaties op.
 • Ouder(s)/verzorger(s), die hun kinderen met de auto brengen of halen, worden verzocht de rondweg op te rijden en niet te stoppen op de invoegstrook; ook dit levert hinder en gevaar op.
 • In het gebouw en zeker tijdens de lessen zijn mobiele telefoons uitgeschakeld en onzichtbaar opgeborgen. Telefoneren met een mobiele telefoon is alleen toegestaan voor of na school of tijdens de pauzes buiten op de schoolpleinen.
 • Als een mobiele telefoon door een docent wordt ingenomen wordt, wordt deze dagelijks tijdens schooltijd in bewaring gegeven bij een teamleider. Na schooltijd kan de leerling de telefoon weer ophalen.

 

Nieuws Leerlingen