vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

De KTS biedt leerlingen en personeel een veilige leer- en leefomgeving waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Om dit te bewerkstelligen hanteert de KTS schoolregels met betrekking tot gedrag, eigendommen van anderen en het schoolgebouw.

De Schoolregels van de KTS

De school is van en voor ons allemaal.
We maken de sfeer in de school samen; we kijken met een open positieve blik naar wat er allemaal goed gaat en wat we kunnen verbeteren.
We zijn er samen verantwoordelijk voor dat iedereen zich welkom en prettig voelt op school; we zijn allemaal KTS-er en we helpen elkaar!

1) We werken samen aan een veilige school met prettige sfeer.

2) We dragen samen bij aan een fijne leer- en leefomgeving;

 • Afval gooien we in de prullenbak.
 • Elkaars spullen gebruiken we alleen met duidelijke toestemming.
 • We zijn op tijd in de les.
 • Mobieltjes en oortjes gebruiken we met duidelijke toestemming en instructie van de docent.
 • We volgen de aanwijzingen van schoolmedewerkers op.
 • In de pauzes zijn we in de daartoe aangewezen ruimten, zoals degrote hal, op het voorplein (klas 1 en 2), op het achterplein (klas 3 en 4) of in de aula.
 • Onder schooltijd blijven we op het schoolterrein, ook in de pauzes.
 • We gedragen ons vriendelijk en rustig naar elkaar, ook in de gangen en tijdens de leswisseling.
 • Eten en drinken gebeurt buiten de lessen.

3) We komen onze afspraken na.

4) We gaan respectvol en open met elkaar om, met oog voor elkaars verschillen

 • We blijven met elkaar in gesprek.
 • We kleden ons gepast; in de klaslokalen dragen we bijvoorbeeld geen jas of pet.
 • We gaan voorzichtig om met spullen die niet van onszelf zijn.

5) we roken alleen op de afgesproken rookplek, leerlingen alleen met rookpasje.

6) Wil je muziek luisteren in de pauze, dan doe je oortjes in.

Voor wettelijke ge- en verboden verwijzen we naar het Leerlingenstatuut.

Goedgekeurd in de MR op 15 juni 2017

 

Nieuws Leerlingen