Toelichting niveaus op de KTS

Toelichting niveaus op de KTS

Op deze pagina lichten wij de verschillende niveaus op de KTS toe.

Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of vmbo-BB) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. De leerlingen besteden 15 lesuren per week aan het aanleren van de basisvaardigheden van het gekozen profiel. Op de KTS kies je uit Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) of Produceren, Installeren en Energie (PIE). 

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of vmbo-KB) bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo. De leerlingen besteden 12 lesuren met het aanleren van de beroepsvaardigheden van het gekozen profiel. Op de KTS is het mogelijk om na het behalen van je basisberoepsgerichte diploma nog een jaar te stapelen. Dit houdt in dat je een vijfde jaar blijft op de KTS om je kaderberoepsgerichte diploma te behalen.

TechnoMAVO

De theoretische leerweg (of vmbo-TL) is het beste te vergelijken met het oude MAVO. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen op het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Een diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot het HAVO. Met een extra vak hebben TL-leerlingen toelatingsrecht tot het HAVO. Op de KTS volg je naast de theoretische vakken ook een profiel (BWI, HBR of PIE). Je rond hiervoor in leerjaar 4 twee keuzevakken af, wat jou in je vervolgopleiding een voorsprong kan opleveren. 

Meer weten over het VMBO? Ga naar de website GOVMBO.

MBO niveau 2 (BOL)

Een mbo-opleiding op het tweede niveau is heel praktisch. Je leert de dingen die je nodig hebt om straks je werk goed te kunnen doen. Mbo niveau 2 leidt op tot banen waarin je uitvoerend werk doet. Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je vijf dagen naar school en loop je een veel stage. MBO niveau 2 opleidingen Horeca (Kok en Bakken) en Techniek (metaal, elektro, bouw) kunnen op de KTS worden gevolgd.