Groep 8

Groep 8

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Omdat de open dagen dit jaar vooralsnog niet door kunnen gaan, heeft de KTS de Expo box bedacht. Dit is een kist met VR-brillen die langs de basisscholen in de regio reist. Het thema van de box is “De KTS maakt de verbinding”.