vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Het aanmelden voor de KTS in het kort

 • Vul het aanmeldingsformulier in.
  Dit kan digitaal via het DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER 
  Dit digitale formulier is alleen te gebruiken voor een aanmelding voor klas 1.
  Lukt het niet digitaal? Er is ook nog een papieren versie beschikbaar welk is te downloaden via onderstaande link.

  Vervolgens krijgt u een bevestiging van de aanmelding toegestuurd.
 • De KTS zal contact opnemen met de basisschool voor een warme overdracht.
 • Begin mei krijgt u te horen in welke klas uw kind geplaatst wordt.

Aanmeldingsprocedure
Aanmeldingsprocedure leerjaar 1

Stap 1:
De leerlingen worden bij de school aangemeld door hun ouder(s)/verzorger(s). Dit kunnen de ouder(s)/verzorger(s) via de website of via de basisschool doen. U vult een aanmeldingsformulier in en verklaart door een handtekening akkoord te gaan met de schoolregels.

Stap 2:
De toelatingscommissie oordeelt over de toelating van de leerling. Dit doet zij op grond van de volgende gegevens:

 1. onderwijskundig rapport van de basisschool
 2. uitslag van een toets, zoals Cito ( afgenomen tijdens de basisschoolperiode)
 3. kennismakingstoetsen indien er geen Cito- of vergelijkbare toets is gemaakt
 4. aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s)
 5. uitgebracht psychologisch rapport ( alleen bij lwoo)

De toelatingscommissie gebruikt de volgende criteria:

Niveau Plaatsing op basis van Cito-score
Lwoo Procedure waarbij een differentiatietest en een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt uitgevoerd door een extern deskundige ≤ 520
Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Op advies van de basisschool Variabel
Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Op advies van de basisschool Tussen de 525 en 532
Vmbo-theoretische leerweg Op advies van de basisschool 532 en hoger

 

Aanmelding leerjaar 2 en hoger
De toelatingscommissie oordeelt op basis van:

 1. een onderwijskundig rapport van de toeleverende school
 2. een verslag van het intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) door de teamleider

Nieuws Groep 8

kts leerlingen rechts

KTS