Symbiose

Symbiose

De symbioseklas is er voor leerlingen die tussen het regulier- en speciaal onderwijs vallen.

Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning vanwege sociaal-emotionele problematiek, werkhouding en/of gedrag. Voorbeelden hiervan zijn problematiek op het gebied van faalangst, omgaan met feedback, inzicht in sociale situaties, oorzaak-gevolg relaties, het houden van overzicht, plannen en organiseren, concentreren en het reguleren van emoties. 

De doelstelling is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een regulier vmbo-diploma van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. 

Wat houdt het in?

Deze voorziening biedt een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving voor de theorievakken. Dit wordt o.a. vormgegeven door kleinere klassen van maximaal 12 leerlingen, een vast mentorlokaal waar leerlingen de theorievakken volgen, een achterwacht en een mentor die meer tijd heeft om buiten de lessen met leerlingen aan leerdoelen te werken. Daarnaast wordt onderwijs geboden in een reguliere beroepsafdeling. Nauwgezette afstemming tussen symbiose, leerling, ouders en jeugdhulp is veelal van toepassing in de begeleiding van leerlingen die de symbiose bezoeken. In de symbiose wordt samen met de leerling gewerkt aan individuele leerdoelen.

Er kan ingestroomd worden in leerjaar 1, 2 of 3 (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg).

In de symbiose stromen leerlingen in vanuit zowel het regulier- als het (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen volgen het reguliere curriculum en kunnen een vakdiploma halen in de opleidingen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Ondersteuning

De ondersteuning is gericht op:

 • het voorspelbaar en inzichtelijk maken van onderwijs en sociale situaties;
 • het begeleiden bij en aanleren van plannen, structureren en organiseren;
 • het beperken van en leren omgaan met druk- en stressfactoren;
 • het intensiveren of normaliseren van de relatie tussen leerling en docent;
 • het beperken van en leren omgaan met afleidingen in tijd, ruimte en relaties;
 • het actief betrekken van ouders en inzetten van hulpverlening;
 • het resultaat dat leerlingen weten waarom zij in de symbioseklas zitten, waar zij aan werken en welke resultaten zij hebben behaald.

Toelaatbaarheid en plaatsing

Symbioseonderwijs is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen waarvoor de volgende condities gelden:

 • Uit de niveaubepaling blijkt dat de leerling presteert op het niveau dat ligt tussen basisberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg;
 • Op de toeleverende school is gebleken dat de leerling aangewezen is op specifieke ondersteuning in het voortgezet onderwijs die door de symbiose geboden kan worden. Betrokkenen twijfelen tussen een plaats in het speciaal of het regulier onderwijs;
 • Door de school van herkomst is gewerkt met handelingsgerichte doelen en er is een ontwikkelperspectiefplan (OPP) of groeidocument opgesteld dat in de afgelopen twee maanden is geĆ«valueerd;
 • De toeleverende en de plaatsende school zijn er beiden van overtuigd dat het behalen van een diploma vmbo-basis of -kader realistisch en haalbaar is met de mogelijkheden van basisondersteuning in de symbioseklas;
 • Er een positief pre-advies symbiose afgegeven door het samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek of Leiden. Dit wordt door de toeleverende school aangevraagd in Onderwijs Transparant.

Teamleider Symbiose en ondersteuning: mevrouw S. Duindam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)