Sportklas

De KTS - Sportklas

Doelstelling 

Het doel van de sportklas is om de belangstelling voor sport te vergroten en skills te verdiepen en verbreden. Daarom wordt de reguliere lesstof op een hoger niveau aangeboden en wordt kennis gemaakt met sporten die in de reguliere les niet of nauwelijks aan bod komen (zoals Kin Ball, Archery Attack, snowboarden en golfen). Voor sporten die niet op school kunnen plaatsvinden gaan we naar een andere locatie en volgen daar een clinic van een echte professional of specialist. Dit doen we om leerlingen te motiveren tot blijvende sportdeelname, dus ook na de KTS-periode. 

De sportklas wordt doorgaans een hechte, samenwerkende groep die het een uitdaging vindt om ook na schooltijd extra en gericht te bewegen. 

In het eerste en tweede jaar van de sportklas willen wij vooral zien dat leerlingen enthousiast en gemotiveerd zijn voor alle sporten. Dat betekent dat leerlingen ook graag willen leren over de sporten die bij hen nog niet zo bekend zijn. 

 

Toelating 1e jaar 

Om aan de sportklas deel te nemen moeten leerlingen in ieder geval: 

  • gemotiveerd zijn om na schooltijd extra sportlessen te volgen;
  • niet alleen bekende, maar ook (nog) minder- of onbekende sporten willen beoefenen;
  • discipline tonen;
  • gemotiveerd zijn om mee te doen aan en mee te helpen met schooltoernooien; 
  • bereid zijn tot samenwerken en elkaar willen versterken. 

De toelatingsprocedure bestaat onder andere uit het invullen van een vragenlijst. Deze wordt uitgedeeld op de informatieavond, maar kunt u ook downloaden via de link onderaan deze pagina. De ingevulde vragenlijst moet tijdig retour worden gestuurd naar de KTS t.a.v. LO-docent Dhr. Vreeburg. Bij selectie voor de sportklas wordt er van uitgegaan dat zowel motivatie als enthousiasme voor een heel schooljaar gegarandeerd zullen zijn. Daarom worden zowel leerlingen als ouders/verzorgers goed voorbereid op de sportklas. 

Een eventuele blessure of andere reden waardoor deelname aan de sportklas tijdelijk of niet meer mogelijk is, moet tijdig en officieel worden gemeld. 

Bij ontevredenheid over inzet of werkhouding zal de sportklas docent allereerst een gesprek aan gaan met de leerling en indien nodig tijdig contact opnemen met ouders/ verzorgers. In geval van onvoldoende progressie kan worden besloten om deelname aan de sportklas niet meer te continueren. Wij willen immers graag het gehele schooljaar met een gemotiveerde groep werken en verlangen ieders inzet daarbij. 

 

Toelating 2e jaar 

Aan het einde van het eerste leerjaar vindt een evaluatie plaats en wordt aangegeven of doorgestroomd kan en mag worden en of daar voldoende motivatie voor is. De sportklas docent beoordeelt deze en overlegt met collega’s. Indien alle partijen voldoende tevreden blijken te zijn, vindt toelating plaats tot het tweede leerjaar. 

 

Toelating instromers 

Als een leerling pas in leerjaar twee op de KTS instroomt en graag voor de sportklas in aanmerking komt, is dat natuurlijk mogelijk. Tot de herfstvakantie volgt dan een proefperiode om te kijken of de sportklas tot wederzijdse tevredenheid leidt. Nog vóór de herfstvakantie wordt besloten om al dan niet tot een definitieve inschrijving over te gaan. 

 

Aantal leerlingen

Er is geen limiet aan het aantal sportklas leerlingen. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt zal het eerste en tweede jaar gecombineerd worden om één grote gemotiveerde groep te vormen.

Rooster 

Sportklas leerlingen krijgen wekelijks twee uur extra sport. Dit betekent dat - naast de reguliere lessen (twee uur sport, één uur zwemles) - twee uur extra in de week wordt gesport. De leerlingen vormen die twee uur een gezamenlijke sportklas. De sportklas vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag aan het einde van de lesdag (dit kan wel eens tot 17.00 uur zijn). Incidenteel kan een sportklas middag uitvallen, bijvoorbeeld bij een rapporten- of teamvergadering. Soms loopt het lesrooster iets uit, bijvoorbeeld in geval van een buitenschoolse activiteit met extra reistijd (bijvoorbeeld naar Snowworld Zoetermeer of windsurfen op de Klinkenbergerplas). Meestal gaan we gezamenlijk op de fiets, maar soms zullen we ook een beroep doen op ouders om met de auto te gaan. 

Beoordeling 

Aan het einde van het jaar krijgen de leerlingen een certificaat van de sportklas. Op dit certificaat komt te staan hoe de leerling het jaar doorlopen heeft. We kijken of de leerling de doelstellingen voor dat leerjaar behaald heeft. Leerlingen uit leerjaar twee die willen doorstromen naar LO2 kunnen hun certificaat gebruiken tijdens hun sollicitatie daarvoor. 

Kosten 

Voor de sportklas wordt een vergoeding van 50 euro gevraagd voor verschillende activiteiten en voor het inschakelen van verenigingen voor clinics. Bepaalde schoolbrede uitjes zoals Snowworld vallen buiten deze vergoeding.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. Vreeburg.

 

Vragenlijst toelating sportklas KTS

Hieronder kunt u de vragenlijst voor de toelating tot de sportklas downloaden: