LO2

De KTS - LO2

Sport als examenvak (LO2)

Voor wie ?

LO2 is geschikt voor : 

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Vmbo-TL

Alleen VMBO-TL leerlingen mogen LO2 ook als echt examenvak op hun rooster zetten. Kader- en basisleerlingen krijgen na afronding een officieel certificaat en hebben LO2 als extra vak op hun rooster.

Ook al heb je in de onderbouw geen sportklas gevolgd, dan kun je je gewoon opgeven. Sportklas is geen voorwaarde om aan LO2 te mogen deelnemen.

Vervolgopleidingen

Met een aantal vervolgopleidingen is de afspraak ,convenant, gemaakt dat leerlingen die LO2 hebben gevolgd eerder toegang krijgen. Je moet dan denken aan het ROC sport en bewegen, CIOS, leger, politie etc.

Tijd

In totaal krijgen leerlingen 3 uur LO2 in het 3e leerjaar ,waarvan 1 uur zwemmen, In het 4e leerjaar volgen de leerlingen 2 uur LO2.

Programma 

De leerlingen volgen een vast programma en moeten alles met een voldoende afsluiten. De belangrijkste domeinen zijn:

  • Bewegen (spel, atletiek, turnen etc.), 
  • Bewegen & regelen (organiseren, coachen etc.)  
  • Bewegen, gezondheid en samenleving (stage, EHBO etc.).

Stage

Leerlingen moeten voor LO2 minimaal 20 uur stage lopen. De stages kunnen extern geregeld zijn , bijvoorbeeld bij je eigen sportvereniging. Tevens is het mogelijk om de stage intern, hier op school, te voltooien.  Tijdens de stage ga je bijvoorbeeld assisteren tijdens sporttoernooien of gymlessen, de open dagen, de kerstmarkt etc. Stage lopen doen de leerlingen in hun eigen tijd.

Selectie

In principe kan iedereen zich aanmelden. Er zijn echter  wel een beperkt aantal plaatsen (max. 26 leerlingen). Als wij moeten selecteren, kijken wij natuurlijk naar sportvaardigheden, maar vooral naar motivatie! Leerlingen die in de onderbouw al de sportklassen hebben gevolgd, hebben natuurlijk een streepje voor.

Voorlichting

Om een weloverwogen keuze te maken, organiseren wij voor alle ouders en kandidaten een informatieavond op 8 juni 2020 van 20:00 tot 21:00. 

Aanmelden 

Leerlingen, die al op KTS zitten, geven zich op via de link die in week 5 van 2020 is verstuurd. Mocht u deze link niet hebben gehad en u zoon/dochter toch willen opgeven, neem dan contact op met dhr. Vreeburg.

Vragen 

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de vakgroep LO.