Sport

De KTS - Sport

Ouderbijdrage

Goed onderwijs is duur. De overheid vergoedt veel van deze kosten, maar helaas niet alles. Als KTS willen wij uw zoon/dochter graag meer bieden dan de overheid ons, vanwege de financiële middelen, mogelijk maakt. Door de ouderbijdrage zijn wij in staat om op een beter niveau aantrekkelijker onderwijs te geven. Hoewel deze ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij dat u ons door het betalen van deze bijdrage wilt steunen om kwalitatief goed vakonderwijs te kunnen blijven geven. Uit de ouderbijdrage dekken wij onder andere de kosten voor:

 • algemene leerling-activiteiten als feesten en uitgaansdagen;
 • contributie van de Beroepsgerichte Platforms en Euro-Toques, waardoor wij kunnen beschikken over allerlei nieuwe leermiddelen en gebruik kunnen maken van extra stagefaciliteiten en bedrijfsbezoeken;
 • deelname aan excursies e.d.;
 • contributie VBS en verzekeringen. Deze zorgen ervoor dat uw zoon/dochter en de school qua rechtsbijstand en ongevallen voldoende verzekerd zijn, zowel op school als bijvoorbeeld tijdens excursies;
 • reprokosten. Uw zoon/dochter krijgt daarvan onder meer een budget om op school te kunnen printen en kopiëren;
 • extra investeringen ICT, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van extra computers die door leerlingen in de klas worden gebruikt bij o.a. de examens.

Bijdrage levering en diensten

Onder levering en diensten vallen alle kosten die persoonlijk ten goede komen aan uw zoon/dochter, onder andere de vakkleding*, het gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en sportkleding. Daarnaast vragen wij een bijdrage voor de extra materialen die door de leerlingen worden gebruikt bij de lessen PSO in de onderbouw.
* Het bedrag van € 123,44 voor de vakkleding HBR leerjaar 3 wordt door ouders rechtstreeks betaald aan JB-bedrijfskleding en staat dus niet vermeld op de factuur van school.

Deelraad

De ouderbijdrage en de bijdrage levering en diensten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de deelraad. Zij hebben ingestemd met de toegezonden facturen. Jaarlijks legt de school in de deelraad ook verantwoording af over de gemaakte kosten.

Betaalwijze en verdere informatie

De facturen ontvangt u per mail van de afdeling bedrijfsvoering van Stichting Fioretti Teylingen.
Voor betaling in termijnen en overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wesseling-Wempe van de financiële administratie van Stichting Fioretti Teylingen. Zij is bereikbaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0252-461723.

Via deze link kunt u het overzicht van de 'Vrijwillige ouderbijdrage, levering en diensten' bekijken.

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Op maandag 8 maart jl. hebben wij het fysieke onderwijs mogen uitbreiden naar alle leerjaren. Er is toen door de schoolleiding zorgvuldig gekeken naar de verschillende opties om het rooster vorm te geven. Uitgangspunten daarbij waren een duidelijke structuur voor de leerlingen en zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs per leerling.

Over het algemeen hebben wij positieve reacties ontvangen over de manier waarop wij het onderwijs de afgelopen periode hebben ingericht.

U heeft in de media wellicht gehoord over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een subsidieregeling om vertraging in te lopen, die leerlingen hebben opgelopen door de coronacrisis. Momenteel zijn we op de KTS bezig om eventuele achterstanden in kaart te brengen en plannen te maken voor de besteding van de subsidie. Duidelijk is al wel, dat leerlingen sociaal-emotionele achterstanden hebben opgelopen door de vermindering van het aantal contacturen op school. Daarom zullen wij na de examens, wanneer er meer ruimte in het rooster komt (doordat leerjaar 4 niet meer op school is), o.a. beginnen met het uitbreiden van de lessen LO en PSO en enkele andere bijzondere activiteiten.

We houden u hierover op de hoogte.

 

Wij kijken momenteel ook naar de besteding van subsidiegelden bestemd voor de ventilatie van schoolgebouwen. 

 

In de media heeft u ongetwijfeld ook gehoord dat voor het onderwijs zelftesten beschikbaar komen. Wij willen deze voor de KTS als volgt gaan inzetten: wanneer er een coronabesmetting in een klas is vastgesteld, zal de klas, net als voorheen, in quarantaine moeten. Wij geven de leerlingen uit deze klas dan zelftesten mee. Wanneer leerlingen geen klachten hebben, dan kunnen ze op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon de zelftest gebruiken (zie dit instructiefilmpje). 

Is de test positief, dan zal de leerling zich ook moeten laten testen bij de GGD. Mocht u niet willen dat wij een zelftest meegeven aan uw kind, dan kunt u dat doorgeven per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hebben voor deze aanpak gekozen, omdat wij op deze wijze de verantwoordelijkheid voor het testen zoveel mogelijk bij de ouders willen leggen.

 

Wij hopen dat iedereen kan genieten van een fijne meivakantie en dat wij weer snel naar een normale situatie kunnen.

 

Tenslotte wens ik jullie, examenkandidaten, heel veel succes in de komende tijd. Bij eventuele vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je mentor of docent.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.C.M. de Groot

Directeur Teylingen College KTS

Maatjes van de KTS is een project dat is opgezet door medewerkers van de KTS. Hierbij zijn vrijwilligers een maatje voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Het is bedoeld voor leerlingen die een hulpvraag hebben die de school zelf niet kan faciliteren. Het aanbod kan bestaan uit:

 • samen sporten;
 • iets leuks doen in de vakantie;
 • helpen bij plannen en organiseren;
 • een beetje extra aandacht geven;
 • andere activiteiten.

Zou u het leuk vinden om als vrijwilliger verbonden te zijn aan dit project? U kunt zich aanmelden bij mevrouw Vrolijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leerlingen kunnen voor het project worden aangemeld bij de mentor.

Heeft u misschien nog een fiets over of zou u fietsen willen repareren? Dan horen we ook graag van u!

Docent Op de Fiets (DOF) is een project dat op de KTS kleinschalig is begonnen, maar nu stichtingsbreed wordt gedragen. Leerlingen die langdurig thuis zitten worden twee keer per week (per fiets) bezocht door een docent. Het doel is om leerlingen die langdurig niet naar school kunnen om welke reden dan ook, onderwijs aan te bieden en waar mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar een vorm van onderwijs, dan wel ontwikkelingsperspectief te bieden. De trajecten zijn op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij erg nodig. Zo maakt één van de DOF-mentoren vlogs voor zijn mentorleerling, om hem steeds te betrekken bij dagelijkse situaties en hem het gevoel te geven dat hij niet vergeten wordt, ook wanneer de leerling niet in staat is om het wekelijkse contact aan te gaan. Er wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers en hulpverleners. Het traject wordt opgevolgd en regelmatig geëvalueerd met de belanghebbenden.

Voor de leerling wordt een individueel traject opgezet, waarin goed naar de wensen van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers wordt geluisterd. Voor iedere leerling wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Van daaruit wordt beslist welke docent geschikt is om het contact op te zetten.

Momenteel zijn Lize Vrolijk, Sven van Hensbergen en Corina Svedhem verbonden aan Docent Op de Fiets. Zij worden hierin ondersteund door de schoolpsycholoog van de KTS, Christina Karydaki en Laura Hoogenboom, die in de eindfase van haar psychologie-stage zit. Op dit moment nemen vijf leerlingen deel aan het project. Het streven is om dit aantal in de toekomst uit te breiden.