Contact - Zorg- en Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

 • mw. M.J. Swart
  Code: MSW
  Functie: Consulent Loket Passend Onderwijs SWV Duin- & Bollenstreek
  Vak: Consulent Loket Passend Onderwijs SWV Duin- & Bollenstreek
  Achternaam: Swart
 • dhr. C.A.M. van den Berg
  Code: BRG
  Functie: Leerlingbegeleider
  Vak: Leerjaar 2
  Achternaam: Berg
 • dhr. M. Dickhoff
  Code: DHF
  Functie: Leerlingbegeleider
  Vak: Leerjaar 3 en 4 HBR
  Achternaam: Dickhoff
 • dhr. G. Barnhoorn
  Code: BHN
  Functie: Vertrouwenspersoon
  Vak: Vertrouwenspersoon
  Achternaam: Barnhoorn
 • mw. S. K. C. Hoek
  Code: HOS
  Functie: Dyslexiecoach
  Vak: Coördinator dyslexie
  Achternaam: Hoek
 • mw. M. Knetsch
  Code: KNH
  Functie: Coördinator
  Vak: Coördinator Kurzweil
  Achternaam: Knetsch
 • mw. L. Vrolijk
  Code: VLK
  Functie: Leerlingbegeleider
  Vak: Leerjaar 1 & 2
  Achternaam: Vrolijk
 • dhr. J. C. M. M. Vesseur
  Code: VSR
  Functie: Leerlingbegeleider symbiose
  Vak: Leerlingbegeleider symbiose
  Achternaam: Vesseur
 • mevr. C. Karydaki-Grift
  Code: KAR
  Functie: Schoolpsycholoog
  Achternaam: Karydaki-Grift
 • mevr. S. Duindam
  Code: DAM
  Functie: Orthopedagoog/coördinator symbiose
  Achternaam: Duindam