Aanmelden

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Aanmelden voor de KTS kan zowel digitaal als via een regulier aanmeldingsformulier.

Ouders van leerlingen van leerjaar 1 kunnen zich digitaal aanmelden via deze link

U kunt een regulier aanmeldingsformulier downloaden via onderstaande link