Nieuws

Nieuws

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

 

Wat zijn wij trots: alle eindexamenleerlingen zijn geslaagd! 

Voor de eindexamenleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mag de vlag uit. De KTS is trots op alle leerlingen. 

De KTS is trots op de eindexamenleerlingen van de Technomavo. Alle leerlingen zijn geslaagd in het eerste tijdvak. Van harte gefeliciteerd: