height placeholder

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

Actueel

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
22-07-2021

Tijdens de zomervakantie is de school alleen in noodgevallen (bijvoorbeeld een overlijden) bereikbaar via telefoonnummer: 06-81011123.

Lees verder
Preventief testen na de zomervakantie Preventief testen na de zomervakantie
09-07-2021

Nog vóór de zomervakantie krijgen alle leerlingen vier zelftesten mee naar huis. De bedoeling is dat deze worden gebruikt om preventief te testen voordat het schooljaar weer begint.

Lees verder
100% geslaagd op de KTS! 100% geslaagd op de KTS!
30-06-2021

 

Wat zijn wij trots: alle eindexamenleerlingen zijn geslaagd! 

Lees verder
Alle basis- en kaderleerlingen geslaagd! Alle basis- en kaderleerlingen geslaagd!
16-06-2021

Voor de eindexamenleerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mag de vlag uit. De KTS is trots op alle leerlingen. 

Lees verder