Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt hoe bedrijven en overheidsinstanties moeten handelen bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook Duinzigt heeft met de AVG te maken.

Doel van de AVG is dat bedrijven, overheden en dus ook scholen voorzichtig omspringen met de persoonsgegevens van hun klanten, burgers en leerlingen. In het privacyreglement kunt u lezen hoe dat op de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gebeurt. Voor het gebruik van sociale media is een apart protocol opgesteld, dat op aanvraag beschikbaar is.

Bij aanvang van het schooljaar wordt ouders via een formulier in SOMtoday gevraagd toestemming te verlenen voor het gebruik van de volgende persoonsgegevens: beeldmateriaal in communicatie en in sociale media, de klassenfoto, het delen van het e-mailadres met de schoolfotograaf, het uitwisselen van gegevens met de basisschool, het publiceren van de naam in het Geslaagden Katern van de lokale krant en het maken van filmopnamen voor professionalisering van docenten.