Mijn kind

Ouders - Mijn kind

Als ouder blijft u natuurlijk goed op de hoogte van de vorderingen en het welbevinden van uw zoon of dochter. Ook wij houden de lijnen tussen school en thuis graag kort.

Als ouders en school hebben we een gemeenschappelijk belang, namelijk dat het goed gaat met uw kind, onze leerling. Het is aan ons, ouders en school samen, om hem of haar een stevige basis te geven.

Als ouder wilt u erop kunnen vertrouwen dat er op uw kind gelet wordt. Dit geldt wellicht meer voor jonge dan voor oudere kinderen, maar toch. Daarom is het belangrijk dat u doorgeeft dat uw kind afwezig is.

Op Duinzigt is iedere docent ook mentor. De mentor vervult een belangrijke rol in de begeleiding van uw kind. Voor uw kind, maar ook voor u is de mentor in veel gevallen het eerste aanspreekpunt.

SOMtoday is ons leerlingvolgsysteem waarin u het rooster, het huiswerk en de cijfers van uw kind kunt inzien. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u uw eigen inloggegevens.

Voor de meeste kinderen geldt dat zij met de mogelijkheden die de ivo-werkwijze biedt en de begeleiding van de mentor hun schoolloopbaan soepel doorlopen. Voor sommige leerlingen is dat niet voldoende.

Sommige leerlingen gebruiken tijdelijk of langdurig medicatie. Ook gebeurt het dat leerlingen zich in de loop van de schooldag niet lekker voelen en om paracetamol vragen of naar huis willen.