Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Verzuim

Iedere leerling is verplicht de lessen volgens het rooster te volgen. Dit geldt ook voor het volgen van door docenten verplichte I-uren. Leerlingen, die zonder geldige reden te laat komen, worden als absent genoteerd.

Lees meer: Verzuim

Verlof

Afspraken met tandarts e.d. dient u zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Wanneer uw kind wegens bijzondere omstandigheden (bezoek specialist, begrafenis) niet op school kan komen, kunt u verlof aanvragen d.m.v. een verlofformulier. 

Lees meer: Verlof

Ziekmelden

Ziekteverzuim dient op de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 uur telefonisch te worden gemeld. Het telefoonnummer is 071-5171131. Als het verzuim langer dan één dag duurt, dient de leerling bij terugkomst op school een absentiebriefje mee te brengen, waarin begin- en einddatum van de ziekte staan vermeld. Leerlingen die wegens ziekte eerder naar huis willen gaan, moeten zich eerst melden bij de administratie. Daar wordt contact opgenomen met de ouders.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist