Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Verlof buiten vakanties

Leerlingen kunnen alleen tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vakantie. Gaat u met uw kind buiten deze schoolvakanties op vakantie, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Lees meer: Verlof buiten vakanties

Vakanties


De schoolvakanties en vrije dagen van schooljaar 2018.

     
     
Schooljaar 2018-2019    
     
22 december t/m 6 januari   Kerstvakantie
7 januari   Studiedag
23 februari t/m 3 maart   Krokusvakantie
19 april t/m 5 mei   Meivakantie
30 en 31 mei   Hemelvaart
10 juni   Pinksteren
20 juli t/m 1 september   Zomervakantie

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist