Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Verlof buiten vakanties

Leerlingen kunnen alleen tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vakantie. Gaat u met uw kind buiten deze schoolvakanties op vakantie, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Lees meer: Verlof buiten vakanties

Vakanties

Schooljaar 2018-2019    
     
19 april t/m 5 mei   Meivakantie
30 en 31 mei   Hemelvaart
10 juni   Pinksteren
 20 juli t/m 1 september   Zomervakantie
     
Schooljaar 2019-2020    
     
2 september   Studiedag
3 oktober   Leidens ontzet
19 t/m 27 oktober   Herfstvakantie
21 december t/m 5 januari   Kerstvakantie
6 januari   Studiedag
22 februari t/m 1 maart   Krokusvakantie
10 t/m 13 april   Pasen
18 april t/m 3 mei   Meivakantie
5 mei   Bevrijdingsdag
21 en 22 mei   Hemelvaart
1 juni   Pinksteren
18 juli t/m 30 augustus   Zomervakantie

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist