Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

SOMtoday

SOMtoday is het schooladministratieprogramma dat gebruikt wordt voor het rooster, cijfers, berichten en huiswerk. SOMtoday op de computer toont alle informatie, terwijl de app voor op de smartphone slechts een gedeelte laat zien. In dit filmpje kunt u zien hoe u kunt werken met SOMtoday.

Ouderavonden

Twee keer per jaar zijn er ouderavonden waar u de mogelijkheid hebt de mentor van uw kind te spreken. Bij de eerste ouderavond kunt u ook enkele docenten spreken. De aanleiding bij de beide ouderavonden is het cijferoverzicht dat een week eerder zal worden uitgereikt. Maar uiteraard zal het gesprek niet alleen over cijfers gaan, maar ook over het welbevinden, de motivatie en vanaf klas 2 de mogelijke vakkenpakket- en beroepskeuze. De uitnodigingen voor de ouderavond worden via de mail verstuurd naar het adres van de ouder, die in onze administratie als eerste vermeld staat. Dat betekent dat wanneer u gescheiden bent, u met uw ex-partner moet afspreken of u samen komt of dat één van u de ander informeert.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist