Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar ouders die willen meedenken en meebeslissen over de koers van de school! Het gaat niet alleen om besluiten en adviezen over de toekomst van Duinzigt, maar ook over de Stichting Fioretti Teylingen. De medezeggenschapsraad komt 4 á 5 keer per jaar samen. Bent u die betrokken ouder die wij zoeken? Dan willen we u vragen om contact op te nemen met dhr. Broeders (voorzitter medezeggenschapsraad). 

Klik hier om Dhr. Broeders een e-mail te sturen.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist