Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Ouderbetrokkenheid

Bij goed onderwijs en goede begeleiding horen ook korte lijnen tussen school en thuis. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en school voor het onderwijs, maar in de praktijk zijn die twee innig met elkaar verweven. We streven er dan ook naar om met ouders regelmatig en open te communiceren. Wat u van ons mag verwachten staat beschreven in de schoolgids en mocht er ooit een kink de kabel komen, dan is er een klachtenregeling.

Lees meer: Ouderbetrokkenheid

Nieuws Ouders