Kwaliteit

Onze school - Kwaliteit

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt altijd als 'voldoende' beoordeeld. Ook kijkt ze of we ons aan wet- en regelgeving houden en of de financiĆ«n op orde zijn.

Voor het beoordelen van de kwaliteit hanteert de Inspectie een aantal indicatoren zoals de onderwijspositie ten opzichte van het basisschool-advies, het rendement van de onderbouw en de bovenbouw en het gemiddelde examencijfer. Uit onderstaande tabel blijkt dat we op al deze indicatoren bovengemiddeld scoren. De cijfers zijn gemiddelden van de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Ruim een kwart van onze leerlingen volgt in klas 3 onderwijs op een hoger niveau dan op basis van het basisschooladvies was verwacht. Landelijk zit een 0,55 procent van de leerlingen in klas 3 op een lager niveau. Onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces geven weer hoeveel procent van de leerlingen hun schoolloopbaan zonder vertraging doorlopen. In de onderbouw gaat 98 procent door zonder te doubleren en in de bovenbouw is dat 89 procent. Landelijk is dat respectievelijk 95 en 86 procent. Het examencijfer is het gemiddelde cijfer dat leerlingen voor hun eindexamen hebben behaald. De examenkandidaten van de afgelopen drie schooljaren scoorden gemiddeld een 6,4, terwijl dat landelijk een 6,2 was.

Duinzigt  Norm     
Onderwijspositie t.o.v. advies PO       28%  -0,55%
Onderbouwsnelheid 98%  95,3%
Bovenbouwsucces 88,9%  86,3%
Examencijfer 6,4  6,18

Ook het slagingspercentage, het aantal leerlingen dat voor het eindexamen slaagt, ligt alle jaren rond het landelijk gemiddelde. Gezien ons kansrijke aannamebeleid is dat best iets om trots op te zijn!

Slagingspercentage  Duinzigt  vmbo-tl
2017-2018  95,9% 92,9%
2018-2019  92,1% 92,5%
2019-2020  100% .....%