De Zusters

Onze school - De Zusters

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Halverwege de 19e eeuw vestigden de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal zich in Oegstgeest, op een plek die toen nog zicht bood op de duinen. In de tuin achter het klooster begonnen zij "eene bewaarschool".

Tegenwoordig zouden we spreken van een kinderdagverblijf. De Franciscanessen waren door bisschop De Wijckersloot naar Oegstgeest geroepen om in het 'Nederland van boven de rivieren' het rooms-katholieke geloof te verspreiden. In de praktijk hielden ze zich vooral bezig met allerlei sociale activiteiten. De bewaarschool Duinzigt werd een lagere school, een schippersinternaat, een twee- en driejarige lavo (lager algemeen vormend onderwijs) en groeide eind jaren '80 van de vorige eeuw uit tot de grootste categorale mavo van Nederland. Duinzigt werd in 1995 samen met de KTS in Voorhout en het Leeuwenhorst in Noordwijkerhout het Teylingen College. In een samenwerkingsconstructie met het Leeuwenhorst werd tot 2008 ook havo-bovenbouw geboden.

De oproep om te "woekeren met je talenten" en oog te hebben voor je "minste broeders" waren belangrijke drijfveren voor de zusters. In 1982 vertrok de laatste zuster-directrice, Zuster Salvatrix en een paar jaar later ook de laatste zuster-docent, Zuster Odilia. Voor veel medewerkers, leerlingen en ouders is de band met de rooms-katholieke kerk in de loop van de tijd veranderd. Toch inspireren de Franciscanessen ons nog steeds om iedereen met een uitgestoken hand tegemoet te treden en iets voor een ander te willen betekenen.

Nog steeds speelt de identiteit een belangrijke rol in onze school. In alle leerjaren wordt het vak godsdienst gegeven en zijn er vieringen aan het begin en eind van het schooljaar en met Kerstmis en Pasen. Verder streven we ernaar om jaarlijks een actie voor een goed doel te organiseren en is er voor leerlingen die even de rust willen zoeken, het stiltecentrum 'De Oase'. Tot slot heeft Duinzigt een schoolpastor (mw. I. Schaap) bij wie leerlingen en ouders terechtkunnen met vragen op het gebied van identiteit.