Onderwijs

Onze school - Onderwijs

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Duinzigt biedt onderwijs voor mavo en havo-onderbouw. We doen dat vanuit de r.-k. traditie en vanuit de ideeën van onderwijsvernieuwer Kees Boeke. Dat zie je terug in onze missie en visie.

Halverwege de 19e eeuw vestigden de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal zich in Oegstgeest, op een plek die toen nog zicht bood op de duinen. In de tuin achter het klooster begonnen zij "eene bewaarschool".

Op Duinzigt wordt gewerkt volgens de ivo-werkwijze. Grondlegger van het Individueel Voortgezet Onderwijs was Kees Boeke. Zijn ideeën kregen rond 1920 vorm in de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.

Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een plezierige schooltijd.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt altijd als 'voldoende' beoordeeld. Ook kijkt ze of we ons aan wet- en regelgeving houden en of de financiën op orde zijn.