Dyslexie

Onze school - Dyslexie

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

In elke klas zit wel een aantal dyslectische leerlingen. Ze hebben gemeen dat ze allemaal extra moeite moeten doen om zich de leerstof eigen te maken. Toch zijn de verschillen tussen hen soms groot.

De ondersteuningsbehoefte is bij iedere dyslectische leerling weer anders. Vandaar dat we voor een 'handelingsgerichte' benadering kiezen en steeds bij ieder kind kijken wat hij of zij nodig heeft. Twee leerlingenbegeleiders (de dyslexiecoaches) hebben als (extra) taak om bij aanvang van het nieuwe schooljaar in kaart te brengen op welke wijze de dyslectische leerlingen het beste kunnen worden geholpen. Is dat met relatief eenvoudige middelen zoals extra tijd bij toetsen of is het gebruik van een laptop met spellingscontrole het passendst. Leerlingen met ernstige leesproblemen kunnen gebruikmaken van technische middelen zoals Daisy of Kurzweil.

In klas 2-mavo is het mogelijk dispensatie aan te vragen voor het volgen van het vak Frans of Duits. Voordat dit wordt toegekend, moet duidelijk kunnen worden gemaakt dat de maatregelen uit klas 1 niet toereikend zijn geweest. Dispensatie aanvragen kan pas na het eerste cijferoverzicht. Ouders kunnen in november bij het ouder-mentorgesprek daarom vragen. Dispensatie wordt niet eerder verleend omdat leerlingen in klas 2 beginnen met het vak Duits. Pas na een paar maanden wordt duidelijk welk van de twee moderne vreemde talen de meeste problemen oplevert.

We zien in de praktijk dat lees- en/of spelproblemen soms kunnen leiden tot gevoelens van onzekerheid of tot afnemende motivatie. Ook zien we dat leerlingen met dyslexie soms ook nog andere ondersteuningsbehoeften hebben, bijvoorbeeld op het gebied van concentreren of plannen. In deze gevallen red je het niet met bovengenoemde maatregelen, maar is persoonlijke begeleiding op zijn plaats. Deze coachingsgesprekken kunnen door de dyslexiecoaches, maar ook door een van de andere leerlingenbegeleiders worden gevoerd. Leerling en leerlingenbegeleider gaan samen op zoek naar een passende oplossing.