Basisondersteuning

Onze school - Basisondersteuning

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

In het SOP staat uitgebreid beschreven hoe de basisondersteuning eruitziet. In het kort bestaat het uit de begeleiding door de mentor, het leerjaarteam en het Interne Ondersteuningsteam.

Iedere docent op Duinzigt is mentor van een aantal leerlingen. Alle mentoren van een leerjaar vormen samen één leerjaarteam, dat door een teamleider wordt aangestuurd. Als een mentor signalen krijgt dat het even wat minder gaat met een van zijn mentorleerlingen zal hij/zij dat met ouders, teamleider en/of team bespreken. Het kan zijn dat na het contact met thuis, tip van een collega-mentor of een gezamenlijke aanpak in de klas de zorgen om een leerling afnemen of verdwijnen. Als dat niet het geval is, is er behoefte aan ondersteuning oftewel de leerling heeft een 'ondersteuningsbehoefte'. De mentor zal na overleg met de teamleider aan de ouders voorstellen om de leerling aan te melden bij het Interne Ondersteuningsteam (IOT).

Het IOT bestaat uit acht breed geschoolde leerlingenbegeleiders. Zij zijn gefaciliteerd en getraind om met leerlingen in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar een oplossing. De leerlingenbegeleiders zijn medewerkers van de school en hebben toegang tot de informatie die in het leerlingvolgsysteem is vastgelegd. Voordat een leerlingenbegeleider met een leerling in gesprek gaat, zal er contact worden opgenomen met de ouders. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als moeite met plannen, onzekerheid bij toetsen, omgang met medeleerlingen of gevoelens van verdriet of verlies.

Als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte die de basis overstijgt en om meer gespecialiseerde deskundigheid vraagt, zal de leerlingenbegeleider de leerling doorverwijzen naar de Interne Ondersteuningscommissie (de IOC).