Onze school - Schoolondersteuningsprofiel

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft hoe we de 'basisondersteuning' voor alle leerlingen en de 'extra ondersteuning' voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte hebben geregeld.

Het schoolondersteuningsprofiel is in het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd, herschreven en opnieuw vastgesteld. We hopen hiermee een goed beeld te geven van onze mogelijkheden én onmogelijkheden. Op bladzijde 7 en 8 ervan beschrijven we de aanname van nieuwe leerlingen.