Schoolondersteuningsprofiel

Onze school - Schoolondersteuningsprofiel

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft hoe we de 'basisondersteuning' voor alle leerlingen en de 'extra ondersteuning' voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte hebben geregeld.

Het schoolondersteuningsprofiel is in het schooljaar 2020-2021 geëvalueerd, herschreven en opnieuw vastgesteld. We hopen hiermee een goed beeld te geven van onze mogelijkheden én onmogelijkheden. Op bladzijde 12 beschrijven we de aanname van nieuwe leerlingen.