Loket Passend Onderwijs

Onze school - Loket Passend Onderwijs

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Samenwerkingsverband VO Leiden heeft een loket waar middelbare scholen kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Ook Duinzigt maakt soms gebruik van het Loket Passend Onderwijs.

Om duidelijk te maken wat het Loket Passend Onderwijs precies doet maken we een vergelijking met een patiënt, die met een gebroken been bij de huisarts komt. De huisarts heeft weliswaar de kennis om te beoordelen dat het been gebroken is, maar niet de middelen om de precieze aard van de breuk vast te stellen, laat staan om de patiënt te behandelen. De huisarts zal de patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis. Zo lopen wij op Duinzigt ook wel eens tegen onze grenzen aan. We kunnen er ondanks de inzet van de Interne Ondersteuningscommissie niet achter komen wat de ondersteuningsbehoefte van een leerling is. Of we kennen de ondersteuningsbehoefte wel, maar moeten constateren dat we niet kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. In een dergelijk geval vragen we een consult aan bij het Loket Passend Onderwijs.

De 'onderwijsadviseurs' van het Loket kijken met ons mee of, en zo ja wat we als school nog zelf kunnen organiseren. Het Loket Passend Onderwijs heeft ook (beperkte) mogelijkheden om een leerling te onderzoeken. Als na het consult duidelijk is dat de leerling gebaat is bij een meer gespecialiseerde schoolomgeving, zijn er meestal twee mogelijkheden. Een eerste optie is dat de leerling voor een aantal maanden of voor een jaar geplaatst wordt bij De Delta. De Delta is een orthopedagogisch didactisch centrum, een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband VO Leiden. De leerling blijft ingeschreven op Duinzigt, maar volgt het onderwijs en wordt begeleid op De Delta. Delta-leerlingen in het examenjaar worden ingeschreven bij het Da Vinci College.

Een tweede optie is dat de leerling instroomt in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In onze regio wordt speciaal onderwijs geboden door o.a. het Leo Kanner College en het Auris College. Het Loket Passend Onderwijs kan in een dergelijke situatie ouders en school ondersteunen bij het aanvragen van een zogenaamde 'toelaatbaarheidsverklaring'. Deze verklaring is nodig om toegelaten te kunnen worden tot een VSO-school.