Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Skillz

Om succesvol te zijn moeten leerlingen over kennis én vaardigheden beschikken. Het leren en oefenen van vaardigheden gebeurt binnen Skillz. Het accent ligt hierbij in klas 1 en 2. Het Skillz-programma bestaat uit lessen in sociale vaardigheden, studievaardigheden en ICT-vaardigheden. Hiermee wordt een basis gelegd voor een goede sfeer in de klas en een goede aanpak van het schoolwerk. Binnen Skillz is er verder aandacht voor taal en rekenen.

Lees meer: Skillz

Duinzigt XL

Discovery

Als het over leren gaat heeft ieder mens, jong of oud, in meer of mindere mate behoefte aan drie dingen: competentie, relatie en autonomie. Je wilt het gevoel hebben dat je iets goed kan, dat het je lukt. Verder heb je behoefte aan contact met andere mensen en tot slot wil je iets kunnen kiezen. Duinzigt XL Sports, Arts en Discovery voorziet in deze drie menselijke behoeften.

Lees meer: Duinzigt XL

Van mavo naar havo

Sports op Duinzigt

'Haal eruit wat erin zit' is geen loze kreet, maar een opdracht aan iedereen die bij het leren van leerlingen betrokken is. Niet in de laatste plaats de leerling zelf! Hockeycoach Marc Lammers zei ooit: "een zesjes-cultuur ontstaat niet doordat leerlingen van vijven zessen maken, maar doordat achten geleidelijk zessen worden". We denken dat dit juist is. Daarom ondersteunen we waar nodig en dagen we uit waar mogelijk.

Lees meer: Van mavo naar havo

Stage

Alle leerlingen van klas 3 (mavo en havo) gaan halverwege het schooljaar een week stage lopen bij een bedrijf of instelling. Deze oriënterende (snuffel)stage is zowel een onderdeel van de loopbaanoriëntatie als van de talentontwikkeling. Leerlingen hebben tijdens de XL-lessen ontdekt wat hun talenten zijn en deze verder ontwikkeld. In de begeleidingslessen van klas 2 en 3 hebben ze zicht gekregen op vervolgopleidingen en beroepen.

Lees meer: Stage